Management and key personnel

 • Olympios Toumazou
 • Tassos Charalambous
 • Panayiotis Michaelides
 • Cris Christou Michael
 • Vayia Georgiou
 • Rita Constantinou
 • Anna Dorotheou
 • Astero Charalambous
 • Cleopatra Demosthenous
 • Georgia Georgiou
 • Eftehia Papageorgiou